Tuomo Nieminen

Toimitusjohtaja, Hallinto

Tuomo on koulutukseltaan elektroniikkainsinööri ja tämän alan työtehtävien ohella yksi mainitsemisen arvoinen rooli on ollut asiakasyritysten toiminnan tehostaminen ja virtaviivaistaminen hänen toimiessaan toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) tuote- ja projektipäällikkönä.

Yhtenä yrityksen omistajista Tuomo vastaa hyvin kokonaisvaltaisesti TT Estaten toiminnasta sekä siitä, että tulevaisuus on vähintään yhtä menestyksekäs kuin tähänkin asti. Yksi hänen tärkeimmistä tehtävistään on varmistaa koko tiimin mahdollisuudet menestyä sekä suorittaa oma roolinsa menestyksellisesti ja hyvällä fiiliksellä.

Uusien TT Toimitila- projektien alkuvaiheen suunnittelu ja tonttihankinta kuuluvat Tuomon normaaleihin tehtäviin. Koska yhtiön kehittyminen ei ole pysähtynyt eikä saa pysähtyä on Tuomon pöydällä jatkuvasti yksi tai useampi kehitysprojekti.

“Erityisen hyvältä tuntuu se, että tuotteemme TT Toimitila tuntuu olevan myös asiakaspalautteiden perusteella odotukset täyttävä ja ylittävä tuote”

Ota yheyttä TUOMOON!

Kysy lisätietoa!